Potpisan Sporazum o saradnji sa Ekonomskim fakultetom iz Podgorice

Naš fakultet i Ekonomski fakultet iz Podgorice potpisali su 16. oktobra 2015. godine Sporazum o saradnji kojim se uspostavlja saradnja u nastavnom i naučno-istraživačkom  radu.