Potpisan sporazum o saradnji sa Societe Generale bankom

U cilju razvoja i unapređenja saradnje, Fakultet i Societe Generale banka potpisali su  Sporazum o saradnji. Ovim Sporazumom studentima je omogućeno da kroz stručnu praksu stiču praktična znanja i veštine iz oblasti bankarstva, a  kao podrška nastavi na Fakultetu, poslovni rukovodioci i stručnjaci Banke održaće gostujuća predavanja.