Potpisan Ugovor o saradnji sa Pravno-poslovnom školom

 

Dekan, prof. dr Hasan Hanić i direktor Pravno-poslovne škole Beograd, Radmilo Milošević, potpisali su Ugovor o naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji. 

18 maj pravna1    18 maj pravna2