Poziv nastavnicima za učešće u programu razmene sa Ekonomskim fakultetom u Košicama

Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije zaključio je sporazum o saradnji (Erasmus+ Programme, Mobility for learners and staff – Higher Education Student and Staff Mobility) sa Ekonomskim fakultetom Tehničkog univerziteta u Košicama.

Sporazumom je predviđeno da u akademskoj 2018/19. godini tri nastavnika ili saradnika koji su zaposleni na Beogradskoj bankarskoj akademij borave u Košicama u trajanju od minimum pet radnih dana. Za vreme trajanja razmene, nastavnici su u obavezi da održe minimum četiri časa predavanja studentima partnerskog fakulteta. Troškovi puta (povratna karta) biće pokriveni do iznosa od 180 EUR, a nastavnicima će po danu biti isplaćeno 120 EUR.

U okviru prijave potrebno je dostaviti CV, okvirno navesti planirane teme predavanja, kao i planirani period boravka. Zainteresovni nastavnici svoje prijave mogu podneti najkasnije do 18. juna tekuće godine slanjem potrebne dokumentacije na mejl adresu milena.lazic@bba.edu.rs.

Detaljnije informacije o programu razmene i potrebnoj dokumentaciji možete pogledati na sledećem linku: https://erasmus.tuke.sk/en/non-eu-countries/staff mobility/incoming-staff/.