Predavanje dr Dejana Radulovića

U petak, 23. maja 2014. dr Dejan Radulović, pomoćnik ministra u Ministarstvu privrede Republike Srbije, održao je gostujuće predavanje studentima prve godine Beogradske Bankarske Akademije na temu „Upravljanje državom u tržišnoj ekonomiji„.

23 maj dr1