Dr Jelena Galić, predsednik Izvršnog odbora AIK banke održala gostujuće predavanje

U subotu, 7. maja 2016. godine u okviru predmeta Međunarodne finansije i globalno poslovanje, predsednik Izvršnog odbora AIK banke, dr Jelena Galić održala je predavanje na temu „Politika deviznog kursa u Srbiji“.

Jelena Galic     

Jelena Galic 2