Predavanje Jelene Vujanović iz banke “Intesa”

U petak, 29. januara 2016. godine, u okviru predmeta Marketing istraživanje, Jelena Vujanović, saradnik u Odeljenju za odnose sa klijentima u banci “Intesa” kao ekspert iz prakse održala je predavanje na temuCustomer Relationship Management”.