Milica Saračević iz Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije održala predavanje

U petak, 3. februara 2017. godine u okviru predmeta Pravo Evropske unije, Milica Saračević, samostalni savetnik iz Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije, održala je predavanje na temu Proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

CV – Milica Saračević

 

2017 02 03 Milica Saracevic 2

2017 02 03 Saracevic 3