Predavanje mr Radeta Vujovića predsednika IT kompanije Roaming Solutions Group

Mr Rade Vujović, predsednik globalne IT kompanije Roaming Solutions Group sa svojim
saradnicima predstaviće izuzetno zanimljiv projekat

RAZVOJ I IMPLEMENTACIJA INFORMACIONOG SISTEMA

ZA REFINANSIRANJE KREDITA KOD BANAKA

Sreda, 7.12.2022, 10.00 -11.00 sati, sala A1