Predsednik Fakulteta primio Stefana Nikolića

Povodom uspešno odbranjene doktorske disertacije na York univerzitetu pod nazivom New Economic History of Yugoslavia, 1919–1939: Industrial Location, Market Integration and Financial Crises, profesor H. Hanić, predsednik Fakulteta i profesor Z. Grubišić, prodekan primili su Stefana Nikolića koji je 2011. godine završio naš fakultet.

Za svoj rad Stefan je nedavno dobio nagradu za najbolji rad iz ekonomske istorije Balkana.

Stefan Nikolić je trenutno angažovan na istraživačkom projektu na Bocconi univerzitetu u Milanu.

IMG 20190710 WA0000