Goa Borrek prezentovao softver za proveru originalnosti

Predstavnik američke kompanije Turnitin LLC, regionalni menadžer Goa Borrek prezentovao je softver za proveru originalnosti dokumenata i prevenciju plagijarizma, u utorak, 24. oktobra 2017. godine.
Softver  omogućava ustanovama visokog obrazovanja pristup najpoznatijim svetskim bazama podataka otvorenog i zatvorenog tipa, iz svih oblasti, u cilju sveobuhvatne provere radova.