Profesor Đukić održao gostujuća predavanja u Frankfurtu

Na poziv Fakulteta za biznis i pravo Univerziteta primenjenih nauka iz Frankfurta (FHFFM), prodekan Mališa Đukić je održao četiri časa predavanja studentima fakulteta na temu “Uticaj globalne finansijske krize na tržišta novca i kapitala zemalja južne i istočne Evrope” u okviru Šeste međunarodne nedelje od 6. do 8. maja 2013.

Tokom boravka u Frankfurtu prof. Đukić je posetio Frankfurtsku berzu i Evropsku centralnu banku.

img123img125
img128img151