Prof. dr Hasan Hanić imenovan za Predsednika Fakulteta

Odlukom osnivača Fakulteta, prof. dr Hasan Hanić imenovan je za Predsednika Fakulteta.

U skladu sa novim organizacionim modelom Upravu Fakulteta čine:

PREDSEDNIK

Prof. dr Hasan Hanić

DEKAN

Prof. dr Dejan Erić

Napomena: Prof. dr Hasan Hanić obavljaće sve nastavničke dužnosti. Termini njegovog prijema studenata ostaju nepromenjeni. Kao i do sada, studenti će moći profesora Hanića da kontaktiraju preko dekanata, mejlom i telefonom u vezi sa svim pitanjima iz domena nastave, ispita i sl.