Profesor Hanić prezentovao referat na Konferenciji u Nici

 

Prof. dr Hasan Hanić prezentovao je rad pod naslovom Global Financial Crisis: Causes, Consequences and the Impact on Serbian Economy na međunarodnoj naučnoj konferenciji Contemporary Trends and Prospects of Economic Recovery koja je održana 10. i 11. oktobra 2014. godine na Univerzitetu u Nici (University of Nice Sophia Antipolis, France).

 

U radu konferencije, čiji je suorganizator Beogradska bankarska akademija, učestvovalo je preko 30 naučnih i univerzitetskih radnika iz osam zemalja Evrope. U izradi referata učestvovali su i Edo Duran i Milena Lazić, koji su asistenti – saradnici na Beogradskoj bankarskoj akademiji.

 

9 okt nica1          10 okt nica2