Profesor Hanić prezentovao rezultate istraživanja u okviru projekta EU comp

U okviru projekta koji podržava sprovođenje propisa o konkurenciji u BiH, prof. Hanić je u saradnji sa prof. Nikolom Gluhovićem prezentovao rezultate istraživanja o kupovnom ponašanju potrošača u Bosni i Hercegovini.

 Screenshot 2015 12 04 23.49.35