Profesor Erić na skupu predstavnika visokoškolskih institucija iz EU i Centralne Azije

Profesor  Erić je u svojstvu  predsednika Međunarodnog odbora za savetovanje i ocenu na istraživačkom projektu TRIGGER (Triggering Innovative approaches and entrepreneurial skills for students through creating conditions for graduate’s employability in Central Asia – TRIGGER; 617309-EPP-1-2020-1-SK-EPPKA2-CBHE-JP)  učestvovao na skupu  učesnika projekta (15 visokoškolskih institucija: pet iz EU i deset iz regiona Centralne Azije) koji je održan od 13. do 15. septembra u gradu Namangan u Uzbekistanu.