Profesor Erić učestvovao na X konferenciji Udruženja internih revizora Srbije

U Vrdniku je 13. i 14. oktobra 2022. godine održana X konferencija Udruženja internih revizora Srbije na kojoj je profesor Erić održao predavanje na temu „Uloga internih revizora u prepoznavanju simptoma i uzroka krize ozdravljenju organizacija“.