Profesor Grubišić na Univerzitetu u Nici

Na Univerzitetu „Sophia Antipolis“ u Nici profesor Grubišić je 4. decembra 2015. godine bio član komisije za odbranu doktorske disertacije kandidata Marka Danona na temu “Les facteurs de la competitivite regionale: cas de la Serbie“ („Faktori regionalne konkurentnosti: slučaj Srbija”).

 

 11 12 2015    11 12 2015 Nica