Profesor Hasan Hanić i dr Tijana Kaličanin prezentovali referate na konferenciji SeMA

Od 5. do 7. novembra 2021. godine na Zlatiboru je održana Treća konferencija Srpskog udruženja za marketing (SeMA) „Izazovi i perspektive marketinga“ na kojoj su učestvovali istraživači, univerzitetski profesori i stručnjaci iz privrede iz Srbije i regiona.

U svojstvu koatura, profesor Hanić je prezentovao dva referata pod nazivom: “Determinante potrošnje domaćinstava u Srbiji – metodološki pristup i empirijski rezultati” i “Jedan metod ocene unakrsnih elasticiteta tražnje”.

Saradnik našeg fakulteta dr Tijana Kaličanin predstavila je svoj  rad na temu “Menadžment ljudskih resursa i konkurentnost bankarskog sektora”.