Profesor Hanić otvorio konferenciju Udruženja finansijskih direktora Srbije

U četvrtak, 14. novembra 2019. godine profesor Hanić otvorio je prvu samostalnu CFO konferenciju „Get ready for future finance challenges“ koju je organizovalo Udruženje finansijskih direktora Srbije.

U svom uvodnom predavanju profesor Hanić je govorio o pomaku Republike Srbije na „doing business“ listi, stanju realnog sektora u Srbiji i regionu i predikcijama poslovnog okruženja.

OFC 1 OFC 2