Profesor Hanić prezentovao uvodni referat na konferenciji SeMA

Od 1. do 3. novembra 2019. godine na Zlatiboru je održana druga konferencija Srpskog udruženja za marketing (SeMA) „Izazovi savremenog marketinga 2019“ na kojoj su učestvovali istraživači, univerzitetski profesori i stručnjaci iz privrede iz Srbije i regiona.

Na plenarnoj sesiji uvodno izlaganje podneo je prof. dr Hasan Hanić, predsednik Programskog odbora Konferencije.

Rezultate svog naučnog i istraživačkog rada prezentovali su saradnici i doktorandi našeg fakulteta Milica Bugarčić, Milena Lazić i Tijana Kaličanin.

SEMA               SeMA 2     SeMA 3