Profesor Hanić u poseti Obuda univerzitetu u Budimpešti

U petak, 28. aprila 2017. godine prof. dr Hasan Hanić, dekan i prof. dr Mirjana Radović-Marković posetili su Obuda univerzitet u Budimpešti. Tom prilikom razgovarali su sa dr Kornéliom Lazányi, prodekanom za nastavu Fakulteta za biznis i menadžment o mogućnostima saradnje u oblasti nauke, nastave, razmene nastavnika i studenata.

Obuda        Obuda 2