Profesor Hanić učestvovao na međunarodnoj naučnoj konferenciji u Tuzli

U organizaciji Ekonomskog fakulteta Univerziteta Tuzla, od 7. do 9. decembra 2017. godine održana je Peta međunarodna naučna konferencija „Ekonomija integracija“ – Uloga ekonomske misli u savremenom okruženju za koju je preko 90 autora iz devet zemalja pripremilo preko 60 naučnih referata. Naš fakultet bio je suorganizator Konferencije zajedno sa ekonomskim fakultetima iz Osijeka, Maribora, Prilepa i Podgorice.

Profesor Hasan Hanić obratio se učesnicima u uvodnom delu Konferencije i aktivno je učestvovao u radu sesije na kojoj su prezentovani referati iz oblasti marketinga.

Izjave profesora Hanića mogu se pogledati na linkovima:

 

https://www.youtube.com/watch?v=e-To2cayXS0

https://www.youtube.com/watch?v=dkB1GE4qBNI

7 dec Tuzla 27 dec Tuzla