Profesor Hanić učestvovao u radu Okruglog stola u Privrednoj komori Srbije

U četvrtak, 30. marta 2017. godine u Privrednoj komori Srbije je održan Okrugli sto na temu Informaciono-komunikacione tehnologije glavna pokretačka snaga privrede i društva. Profesor Hanić se u svom izlaganju posebno osvrnuo na zastupljenost informaciono-komunikacionih tehnologija u izvođenju nastave na univerzitetima.

PKS Okrugli sto HH