Profesor Hasan Hanić podneo uvodno izlaganje na međunarodnoj naučnoj konferenciji

Prof. dr Hasan Hanić podneo je uvodno izlaganje na Osmoj međunarodnoj naučnoj konferenciji „Employment, Education and Entrepreneurship“ koja je održana od 17. do 19. oktobra u Beogradu. Na Konferenciji, čiji je suorganizator bio i naš fakultet, učestvovalo je preko 70 autora iz Evrope, Amerike i Azije.