Profesor Ljubomir Madžar održao predavanje na BBA

Povodom početka nastave na master studijama na Beogradskoj Bankarskoj akadmiji prof.dr Ljubomir Madžar, predsednik Akademije ekonomskih nauka, višegodišnji predsednik Naučnog društva ekonomista Jugoslavije i jedan od vodećih ekonomista u Srbiji održao je 15. novembra predavanje na temu

Aktuelni ekonomski problemi u Srbiji

Pored studenata, predavanju su prisustvali i nastavnici fakulteta i istraživači Instituta ekonomskih nauka.

 

15 nov madzar15 nov madzar2