Profesori Dejan Erić i Darko Vuković učestvovali na međunarodnoj konferenciji

Profesori Dejan Erić i Darko Vuković su 4. marta 2021. godine učestvovali na on line međunarodnoj konferenciji pod nazivom „Finance and Financial Markets in the Context of Digitalization (FFMD 2021)“.

Konferenciju su organizovali Ekonomski fakultet RUDN univerziteta iz Moskve, Finansijski univerzitet Ruske Federacije, Univerzitet Turan-Astana iz Kazahstana i Beogradska bankarska akademija.

Na plenarnoj sesiji prof. Erić je prezentovao rad na temu „The impact of FinTech on the development of financial markets“ a prof. Vuković rad pod nazivom „CDS forecasting: Covid-19 specific results“.