Profesori Hanić i Živanović posetili Univerzitet Côte d’Azur u Nici

U okviru programa Erasmus+ profesori Hasan Hanić i Branko Živanović boravili su na partnerskom Univerzitetu Côte d’Azur u Nici od 16. do 21. maja 2022. godine.

Tom prilikom obavili su razgovor sa našim studentima koji na Univerzitetu Côte d’Azur pohađaju nastavu (jedan semestar).