Profesoru Haniću dodeljeno priznanje povodom 50 godina naučnog i nastavnog rada

Princ Steven Borjigin (Grandmaster of the Dynastic Sovereign Order of Golden Horde of the Royal House of Borjigin) u prisustvu dr Linjia Choua Zanadua, profesora sa International American University iz Los Angelesa, dodelio je profesoru Haniću titulu viteza za ostvarene rezultate u nauci i viskom obrazovanju u proteklih 50 godina rada na univerzitetu.