Promocija časopisa MAP br. 1-2/2013

Beogradska bankarska akademija i Institut ekonomskih nauka promovisali su broj 1-2 za 2013. godinu poznate publikacije Makroekonomske analize i prognoze – MAP. Ovaj broj MAP pokriva kretanja u privredi Srbije u toku 2012. i prvom kvartalu 2013. godine sa povremenim komparativnim ili evolutivnim refleksijama na raniji period i pruža prognoze za 2013. godinu.

O pojedinim aspektima tema obrađenih u najnovijem broju MAP govorili su prof. dr Hasan Hanić, prof. dr Dejan Erić, prof. dr Svetislav Paunović, dr Marko Malović i g. Branislav Gulan

jun6 map1     jun6 map2