Radmila Zlatanović iz Banca Intesa a.d. Beograd održala online predavanje

U sredu, 20. aprila 2022. godine u okviru programa stručne prakse, Radmila Zlatanović, direktor Sektora za razvoj i podršku poslovne mreže iz Banca Intesa a.d. Beograd održala je online predavanje na temu “Uloga ekspozitura u digitalnom bankarstvu“.