Rukovodstvo Univerziteta u Nici postili su BBA

Rukovodstvo partnerskog Univerziteta Nica Sofija Antipolis, predsednica Frederique Vidal i potpredsednik Stephane Ngomai, posetili su 21. marta 2013. godine IEN i naš fakultet i na sastanku sa direktorim IEN i dekanom profesorom Hasanom Hanićem razgovarali su o mogućnosima proširenja saradnje u oblasti nastave i naučnoistraživačkg rada.

21 mart nica 1