Sanja Jevremović odbranila doktorsku disertaciju

Sanja Jevremović odbranila je doktorsku disertaciju  pod nazivom „Komparativna analiza performansi sektora osiguranja u Evropskoj uniji i zemljama zapadnog Balkana“ 19. januara 2021. godine.

Komisiju za odbranu doktorske disertacije činili su prof. dr Ivana Simeunović, predsednik komisije, prof. dr Srđan Redžepagić, mentor i dr Nebojša Žarković, član.