Sećanje na profesora Valtera Kantina

U petak 7. oktobra ove godine u 61. godini preminuo je profesor Univerziteta u Torinu dr Valter Kantino (Valter Cantino). Profesor Kantino će ostati u uspomeni mnogih bivših studenata BBA. Bio veliki prijatelj Srbije i čest gost u Beogradu. U periodu od 2003. do 2011. godine bio je dekan Fakulteta za menadžmenta (SAA) sa kojim je BBA imala veoma uspešnu saradnju u okviru programa dvojne diplome. Pored toga, profesor Kantino je obavljao dužnost rektora Gastronomskog univerzitata u periodu 2008-2011. godine i šefa Katedre za menadžment Univerziteta u Torinu (2012-2018).

O smrti profesora Kantina javnost u Italiji je obavešena u vodećim dnevnim listovima, kao što su La Republica, La Stampa, Torino Today, itd.

https://torino.repubblica.it/cronaca/2022/10/07/news/morto_cantino-368993233/

https://www.lastampa.it/torino/2022/10/08/news/lutto_alluniversita_di_torno_mortovalter_cantinoun_uomo_dallottimismo_contagioso-10830930/

https://www.torinotoday.it/attualita/valter-cantino-morto.html