Studenti našeg fakulteta mogu da steknu ESPB na Univerzitetu u Frankfurtu

U saradnji sa Fakultetom za biznis i pravo Univerziteta primenjenih nauka (https://www.fh-frankfurt.de/en/faculties/business_and_law.html) u Frankfurtu Beogradska bankarska akademija (BBA) je omogućila svojim studentima osnovnih studija da provedu jedan semestar u Frankfurtu, pohadjaju nastavu na engleskom ili nemackom, polazu ispite u Frankfurtu i vrate se na BBA uz priznavanje polozenih ispita.

Studenti fakulteta mogu pohadjati nastavu u okviru jednog od dva studijska programa osnovnih studija

1. Medjunarodne finansije (International Finance) ili

2. Medjunarodna poslovna ekonomija (International Business Administration)

Vise informacija o prijavljivanju mozete naci na linku https://www.fh-frankfurt.de/international/studieren_an_der_fh/austausch/application.html .

Prodekan za nastavu prof. Djukic koordinira aktivnosti sa Univerzitetom u Frankfurtu. 

Pre eventualnog prijavljivanja je neophodno putem emaila zakazati razgovor sa prodekanom ili dekanom najkasnije do 30. septembra.