Studentima frankofonima omogućeno dobijanje francuske diplome osnovnih studija državnog Univerzitetu u Nici u prostorijama BBA

Dekan BBA prof. dr Hasan Hanić i predsednica Univerziteta Sophia Antipolis iz Nice Frederique Vidal potpisali su Ugovor koji omogućava studentima frankofonima da uz polaganje nekoliko diferencijalnih ispita na francuskom jeziku u prostorijama našeg fakulteta dobiju i diplomu državnog Univerziteta u Nici, Sophia Antipolis.