Studentima uručeni ECDL sertifikati

U ime Fakluteta kao licenciranog testing centra za sticanje ECDL sertifikata, koji je prepoznatljiv u Srbiji i čitavoj Evropi, dekan prof. dr Hasan Hanić i prodekan prof. dr Mališa Đukić  su 28. februara našim studentima druge godine uručili  ECDL Start sertifikate i indekse kojima se potvrdjuje da  su studenti položili testove iz sledećih modula: Obrada teksta, Tabelarne kalkulacije, Korišćenje baze podataka, Powe point prezentacija.

Studenti su navedene module savladali na časovima vežbi u okviru nastavnog predmeta Informacioni sistemi koji se izučava na drugoj godini osnovnih studija.  


28 feb ecdl128 feb ecdl2
28 feb ecdl3