Svečano otvoren seminar „Portfolio menadžment“

U ponedeljak, 3. februara 2020. godine profesor H. Hanić, predsednik Fakulteta svačano je otvorio seminar „Portfolio menadžment“.

Seminar će biti realizovan do četvrtka, 6. februara.

Na otvaranju su pored studenata prisustvovali specijalisti za portfolio analizu, upravljanje rizicima i investiranje u hartije od vrednosti iz Narodne banke Srbije, poslovnih banaka, osiguravajućih društava i drugih finansijskih institucija.

Seminarom rukovodi dr Helder Sebastiao, profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Koimbri.