Svetlana Milošević odbranila doktorsku disertaciju

Svetlana Milošević odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom  “Uticaj fiskalne politike na razvoj preduzetništva u Srbiji“  30. septembra 2022. godine.

Komisiju za odbranu doktorske disertacije činili su prof. dr Mališa Đukić, predsednik komisije, prof. dr Mirjana Radović Marković, mentor i dr Sandra Kamenković, član.