Treća konferencija Model WTO Belgrade 2020

 

 

 

Model WTO Belgrade 2020 predstavlja treće izdanje petodnevne simulacije procesa donošenja odluka Svetske trgovinske organizacije (STO), i ima za cilj da približi proces pregovaranja u okviru Organizacije studentima koji se interesuju za međjunarodne  ekonomske odnose i diplomatiju.

Učesnici konferencije Model WTO Belgrade stavljaju se u ulogu predstavnika država članica Svetske trgovinske organizacije i debatuju o aktuelnim ekonomskim i političkim temama.

Konferencija će se održati na engleskom jeziku od 01. do 05. oktobra 2020. godine u Beogradu.

Link za prijavu je: https://modelwto-bg.rs/apply-now/application-for-participants

Više informacija na društvenim mrežama i na web stranici:

Web stranica: https://modelwto-bg.rs/

Facebook: https://www.facebook.com/ModelWTOBG/

Instagram: https://instagram.com/modelwtobg? igshid=luq3qyfibh9z

Prezentacija

Priručnik za učesnike