Uprava Fakulteta posetila Eurobanku

Predsednik prof. H. Hanić i dekan prof. D. Erić posetili su Eurobank a.d. Beograd i tom prilikom razgovarali sa gospođom Slavicom Pavlović, predsednicom Izvršnog odbora Banke o mogućnostima saradnje između Fakulteta i Banke.

 Eurobanka