Vlastimir Simić, supervizor za poslovnu etiku u Eurobank Direktna a.d. Beograd održao online predavanje

U petak, 29. aprila 2022. godine u okviru programa stručne prakse, Vlastimir Simić, supervizor za poslovnu etiku u Odeljenju za kontrolu usklađenosti poslovanja u Eurobank Direktna a.d. Beograd, održao je online predavanje na temu “Kodeks profesionalnog ponašanja i etike“.