Zaključen Memorandum o razumevanju sa Ekonomskim fakultetom RUDN univerziteta iz Moskve

U cilju razvoja i unapređenja saradnje, naš fakultet i Ekonomski fakultet RUDN univerziteta iz Moskve zaključili su 23. novembra 2021. godine Memorandum o razumevanju kojim je predviđena razmena nastavnika i studenata, organizovanje zajedničkih naučnih skupova, realizovanje doktorskih studija i drugi oblici nastavno-naučne saradnje.