Zaključen Sporazum o poslovnoj saradnji sa kompanijom LINK GROUP

Dekan našeg fakulteta prof. dr Hasan Hanić i prof. dr Valentin Kuleto, predsednik i generalni menadžer međunarodne kompanije LINK GROUP zaključili  su Sporazum o poslovnoj saradnji.

22. jun Sporazum          22. jun Sporazum Link group