Zaključen ugovor o poslovnoj saradnji sa osiguravajućom kućom GLOBOS

Naš fakultet i GLOBOS osiguranje zaključili su 6. oktobra 2022. godine Ugovor o poslovnoj saradnji koji predviđa stručnu praksu studenata, angažovanje eksperata GLOBOS osiguravajuće kuće u izvođenju dela nastave iz užestručnih predmeta i druge oblike saradnje.