Zaključen ugovor o poslovnoj saradnji sa revizorskom kućom Mazars

Naš fakultet i revizorska kuća Mazars zaključili su Ugovor o poslovnoj saradnji koji predviđa stručnu praksu studenata, angažovanje eksperata Mazars revizorske kuće u izvođenju dela nastave iz užestručnih predmeta i druge oblike saradnje.