Zaključen ugovor o saradnji sa Agencijom za osiguranje depozita

U cilju razvoja i unapređenja saradnje, Fakultet i Agencija za osiguranje depozita zaključili su 5. novembra 2019. godine Ugovor o poslovnoj saradnji.

Ovim ugovorom našim studentima je omogućeno da kroz stručnu praksu stiču praktična znanja i veštine iz poslovne oblasti koju pokriva Agencija, a kao podrška nastavi na Fakultetu, stručnjaci iz Agencije učestvovaće u izvođenju dela nastave.