Dr Boris Korenak

Docent
Boris Korenak
Kontakt podaci i vreme prijema
Kabinet: Dealing room
Vreme prijema:
sreda 18.00 – 19.00
Osnovne studije:

Berzansko poslovanje i
Savremeno investiciono bankarstvo


Dr Boris Korenak

Docent

BIOGRAFIJA

Obrazovanje i stručno usavršavanje

Doc. dr Boris Korenak, CFA, CIPM, FRM rođen je 1984. u Beogradu, gde je završio osnovnu i srednju školu. Nakon odsluženja vojnog roka upisao je Geoekonomski fakultet školske 2004-05. godine. Diplomirao je na odseku za Bliski istok i Severnu Afriku u junu 2008. godine. Na Univerzitetu Singidunum odbranio je master tezu 2010. godine (prosečna ocena tokom studiranja 9,57): „Kvantitativni aspekt fundamentalne analize na nivou kompanije i industrije na primeru: Bank of America”. Na istom univerzitetu je 2022. godine odbranio doktorsku disertaciju (prosečna ocena tokom studiranja 9,93): „Evaluacija investicionih performansi portfolija sastavljenih od tematskih i sektorskih investicionih fondova na tržištu akcija u SAD-u“.
Nosilac je CFA (2016), CIPM (2017) i FRM (2020) zvanja. Specijalizovan je u oblastima evaluacije investicionih performansi, finansijskog modeliranja i upravljanja finansijskim rizicima.

Profesionalna karijera

Nakon diplomiranja 2008. godine. karijeru je započeo kao saradnik u nastavi na predmetima vezanim za finansijska tržišta na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo (VŠ PEP) iz Beograda. Na istoj ustanovi od 2010. godine radio je kao asistent na predmetima Finansijska tržišta i Portfolio menadžment.
Od 2014. godine živeo je u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gde je radio na najvećem „trading floor-u“ u Dubaiju koji posluje u okviru „Dubai Multi Commodities Centre“, Razvija program obuke trejdera u domenu investicione analize na Bloomberg terminalu i egzekucije za akcije, obveznice, fjučerse i opcije. Dve godine kasnije, nakon sticanja CFA zvanja, počinje da radi kao predavač na pripremnim kursevima za polaganje pomenutog zvanja u okviru Evanson Institute, Dubai Knowledge Park.
Od 2018. godine počinje da radi kao analitičar za finansijske derivate u okviru najveće finansijske kuće u Kanadi – Sun Life Financial (Forbes 300 kompanija). Nakon 18 meseci rada promovisan je i vodio je odeljenje za finansijske derivate i kolateral. Počev od 2020. godine radi kao upravljački partner u firmi Investometrix iz Toronta. Bavi se konsaltingom i edukacijom u domenu analitike investicionih podataka.
Bio je potpredsednik (2021-2023.) „CFA Society Serbia” i član upravnog odbora (2019-2023.).
Stekao je zvanje docenta na VŠ PEP (2022.) i Beogradskoj bankarskoj akademiji (2023.-). Angažovan je na predmetima Berzansko poslovanje i Savremeno investiciono bankarstvo. Realizuje pripremne kurseve u okviru „CFA Institute Partnership“ programa.

VAŽNIJI NAUČNI RADOVI

MONOGRAFIJE I KNJIGE