Dr Grozdana Marinković

Vanredni profesor
Grozdana Marinković
Kontakt podaci i vreme prijema
Kabinet: 306a
Vreme prijema:
utorak 14.00 – 15.00 (na fakultetu)
utorak 17.00 – 18.00 (onlajn)
Osnovne studije:

Finansijsko računovodstvo
Finansijsko izveštavanje
Upravljačko računovodstvo
Revizija


Master studije:

Analiza finansijskih izveštaja

Dr Grozdana Marinković

Vanredni profesor

BIOGRAFIJA

Obrazovanje i stručno usavršavanje

Dr Grozdana Marinković je diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2001. godine na smeru Spoljna i unutrašnja trgovina. Na istom fakultetu završila je poslediplomske studije (smer Finansijsko-računovodstvena analiza) i 2009. godine odbranila magistarski rad na temu »Analiza dugoročne finansijske sigurnosti preduzeća«. Doktorsku disertaciju pod nazivom »Procena kvaliteta finansijskog izveštavanja« odbranila je 2013. godine na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije.
Na stručnom usavršavanju na Univerzitetu u Torinu – Fakultetu za menadžment (SAA) boravila je 2011. godine. U okviru ERASMUS+ programa mobilnosti nastavnika boravila je 2020. godine na stručnom usavršavanju na Univerzitetu Danubius – Galati, Rumunija.

Profesionalna karijera

Profesionalnu karijeru započela je u Institutu ekonomskih nauka u Beogradu gde je bila zaposlena u periodu od 2002. do 2009. godine. Učestvovala je u realizaciji naučnoistraživačkih projekata, kao i u izradi naučnih studija i projekata u oblasti finansijske analize i procene vrednosti kapitala preduzeća. Autor je i koautor značajnog broja naučnih i stručnih radova objavljenih u domaćim i međunarodnim publikacijama i učesnik više naučnih skupova i konferencija.
Nastavnu aktivnost započela je 2006. godine na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije, na predmetima iz uže naučne oblasti Ekonomija i finansije. Od 2006. godine izvodi obuku na softveru za bankarsko poslovanje u okviru studentske stručne prakse.

VAŽNIJI NAUČNI RADOVI

MONOGRAFIJE I KNJIGE

  1. Marinković G., Stevanović S. (2021) Financial Structure of the Innovative Organizations in Serbia, Finance, Innovation and Technology: New Models and Structures, Severna Makedonija, Ekonomski Institut – Univerzitet Sveti Kirilo i Metodije, Skoplje, str. 162-178
  2. Marinković, G. (2019) Konvergencija finansijskog izveštavanja u globalnom okruženju, Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Beograd
  3. Stevanović, S., Marinković, G. (2018) Illiquidity risk of polluting enterprises in Serbia, Sustainable growth and development in small open economies, Budapest: Institute of World Economics, Centre for Economic and Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, str. 73-87
  4. Stevanović, S., Marinković, G. (2017) Uticaj kvaliteta prihoda od prodaje na kvalitet dobitka: primer preduzeća u Srbiji, Opportunities for Inclusive and Resilient Growth, Institut ekonomskih nauka, Beograd, str. 105-116
  5. Vukelić, G., Belopavlović, G., Stevanović S. (2016) Informative Power of Financial Statements in Serbia, Europe and Asia: Economic Integration Prospects, CEMAFI International, Nice, France, str. 265-276