Dr Sonja Tomaš Miskin

Docent
Sonja Tomaš
Kontakt podaci i vreme prijema
Vreme prijema:

Dr Sonja Tomaš Miskin

Docent

BIOGRAFIJA

Obrazovanje i stručno usavršavanje

Završila je osnovnu školu (1991-1999) i Gimnaziju (1999-2003) u Banjaluci. Diplomirala je finansijski menadžment 2008. godine u Banjaluci. Master studije iz oblasti finansija, bankarstva i osiguranja završila je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Doktorske studije iz oblasti finansija završila je na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije, Univerziteta Union Beograd. Na istom fakultetu birana je u nastavno zvanje docenta iz naučne oblasti Ekonomija i finansije.
Učestvovala je na projektima iz oblasti bankarstva i osiguranja, autor je ili koautor preko 40 naučnih i stručnih radova, koji su publikovani u časopisima ili zbornicima radova sa naučnih skupova u zemlji i inostranstvu.

Profesionalna karijera

Ima radno iskustvo u privatnom sektoru, bankarstvu i obrazovanju.
Radila je kao mendžer za poslovanje sa inostranstvom u firmi Proopta Banja Luka, zatim je radila u Sber banci, Predavala je u Ekonomskoj školi Banja Luka, ekonomsku grupu predmeta, a od 2019. godine je direktor škole. Član je stručnog tima za reformu srednjeg obrazovanja i vaspitanja za struku ekonomija, pravo i trgovina pri Ministarstvu prosvjete i kulture RS. Takođe, angažovana je i kao ekspert ekonomske struke na izradi studije o stanju na finansijskom tržištu Bosne i Hercegovine i Srbije.

VAŽNIJI NAUČNI RADOVI

MONOGRAFIJE I KNJIGE

  1. Tomaš, S. (2021). Strateškim upravljanjem protiv krize – iskustvo banaka u BiH. Beogradska bankarska akademija, Beograd.